Saturday, August 02, 2008

Yu Hong


Yu Hong (ユ・ホン)
1966年陝西省 (陕西省、せんせいしょう、Shǎnxī Shěng、Shaanxi Province、Shaanxi Province) 生まれ。
北京中央美術学院の油絵科を卒業。

ポストした作品のタイトルは "Musica--Sta Crescendo"。

Goedhuis Contemporary - Yu Hong

No comments: