Friday, May 28, 2010

Mary Rozzi × Tetyana Brazhnyk
Mary Rozzi (メアリー・ロジー、マリー・ロジー)
アメリカ在住のファッションフォトグラファ。

Tetyana Brazhnyk (タチアナ・ブラジニーク)
1983年11月6日生まれ。
ウクライナ出身のファッションモデル。


Magazine: Nylon
Issue: February 2003
Title:
Photographer: Mary Rozzi
Model: Tetyana Brazhnyk


Home page
the Fashion Spot - View Single Post - Tetyana Brazhnyk

読み込み中

クリックでキャンセルします

画像が存在しません

No comments: