Friday, August 20, 2010

Marek Straszewski × Ania Porzuczek
Marek Straszewski (マレック・シュトラーシェフスキ、マレク・シュトラシェフスキ)
ポーランドのワルシャワを拠点に活動しているフォトグラファ。

久しぶりのポスト。


Ania Porzuczek (アニア・プロスキ、アニア・プロスキー)
1991年3月生まれ。
ポーランド出身のファッションモデル。


Magazine:
Issue:
Title:
Photographer: Marek Straszewski
Model: Ania Porzuczeki


Marek Straszewski | Photography
Marek Straszewski Fotografia artystyczna w Top10tastes: Inwestycja w fotografię kolekcjonerską.

No comments: